koperty bezpieczne
Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania kopert i toreb bezpiecznych AMERSAFE

Nadanie przesyłki
 • Wypełnij pole adresowo-informacyjne koperty długopisem lub cienkopisem typu permanent (niezmywalnym).
 • Włóż zawartość do koperty.
 • Strząśnij zawartość koperty trzymając koniec z taśmą zamykającą do góry.
 • Zdejmij zabezpieczenie taśmy zamykającej.
 • Dokładnie (równomiernie) dociśnij zieloną taśmę bezpieczną AMERSAFE zaklejając kopertę.
 • Przy nadaniu wysyłki wypełnij kupony kontrolne, a następnie oderwij jeden z nich zachowując w ten sposób potwierdzenie nadania.
 
Transport przesyłki
 • Odbierając przesyłkę sprawdź czy koperta jest prawidłowo zamknięta i zaadresowana, a także czy nie jest uszkodzona. Upewnij się, że nadawca zachował pokwitowanie nadania w postaci kuponu kontrolnego.
 • Obchodź się ostrożnie przesyłką - jej zawartość może być wrażliwa na wstrząsy lub uderzenia!
 • Oddając przesyłkę zachowaj kupon kontrolny jako potwierdzenie odbioru.
 
Odbiór przesyłki
 • Sprawdź w obecności kuriera czy koperta nie nosi śladów zniszczenia lub wtargnięcia - skontroluj wszystkie zabezpieczenia koperty (procedura kontroli zabezpieczeń jest wydrukowana na kopercie).
 • Jeśli masz wątpliwości co do nienaruszalności któregokolwiek z zabezpieczeń, nie otwieraj koperty i poinformuj odpowiednie służby!
 • Ważne! Tylko po pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich zabezpieczeń możesz otworzyć przesyłkę. Strząśnij w tym celu zawartość koperty w kierunku zamknięcia taśmą bezpieczną AMERSAFE. Następnie odetnij krawędź koperty nożyczkami w oznaczonym miejscu.
 • Pamiętaj! Tylko po stwierdzeniu zgodności zawartości przesyłki z dokumentami (potwierdzeniem) nadawcy możesz wyrzucić (zniszczyć) kopertę. Otwartą kopertę możesz również zachować jako potwierdzenie odbioru w swoim archiwum.